ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ปี 2561  (อ่าน 75 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 326
    • ดูรายละเอียด
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปืดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลองครักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                       ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

                                                  สายัณห์  เรืองกิตติกุล
                                              (นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล)
                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ ปฏิบัติราชการแทน
                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก