ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน  (อ่าน 392 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Sr. Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 463
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน (๗๐.๑๗.๑๖.๐๐ ) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา   ผู้เสนอราคาดีที่สุด   ราคาที่เสนอ
 ติดต้ั้งระบบควบคุมการใช้พลังงาน(70.17.16.00 )    บริษัท ซี. พี. มาร์โก้ 2498 จำกัด   ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก