ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒รายการ  (อ่าน 92 ครั้ง)

Moderator1

  • Global Moderator
  • Hero Member

  • ออฟไลน์
  • *****
  • 612
    • ดูรายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม (๕๒.๑๔.๑๖.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องอบผ้า (๔๗.๑๑.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


สมาน  ฟอนฟัก
(นายสมาน  ฟอนฟัก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก