//
เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับนางอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด PDF พิมพ์ อีเมล

 

เมื่อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับนางอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ซึ่งเดินทางมาพบเพื่อหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย PDF พิมพ์ อีเมล

 

เมื่อวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย  ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทึกรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 PDF พิมพ์ อีเมล

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 รายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้มาถ่ายทำการดำเนินการศูนย์ข้อมูลและบริการหมู่บ้านเจ็ก(หมู่ 1)  ต.อาษา อ.บ้านนา  1 ใน 4 หมู่บ้านต้นแบบการดำเนินงานในโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
รองผู้ว่าฯ นายธีระกุล เอี่ยมอำภา เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินโครงการ Smart Province อบต.พรหมณี PDF พิมพ์ อีเมล

 

นายธีระกุล  เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายก (Smart Province) แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต. และ ผอ.สถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี PDF พิมพ์ อีเมล

 

เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐  น. ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซึ่งได้ขอความร่วมมือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดให้เสนอโครงการ/งบประมาณจากส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุนการดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมได้จาก www.ny-thailand.net

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 47 จาก 140