//
เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการตามงบประมาณจังหวัด ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการตามงบประมาณจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.ทวี นริสศิริกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคำสั่งของ คสช. PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.ทวี นริสศิริกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคำสั่งของ คสช. ณ ห้องประชุมสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสำนักงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 24 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีระกุล เอี่ยมอำภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน PDF พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีระกุล เอี่ยมอำภา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 24 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 9/2557 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 47 จาก 163