//
เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมืองานด้านยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล

13 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานความร่วมมือในงานด้านยุติธรรมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี นายเฉลิมชัย ปัญฑะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของงานยุติธรรมในท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินโครงการหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่เป้า หมายร่วมกันระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกฎหมายด้านการ ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ  ลดภาระให้กับหมู่บ้านในการดูแลผู้กระทำความผิด  เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุข และปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม  และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติงานร่วมกันและให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดต่อประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  จำนวน  100  คน ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  6  แห่ง  , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  6  ตำบล , และคณะกรรมการภาคประชาสังคม  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...
 
นครนายกเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2555 ที่วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 12.59 น. ที่ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร วัดพระธรรมจักร หมูที่ 1 ต.ดงละคร  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก จังหวัดนครนายก ประจำปี 2555 เป็นการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
นครนายกเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 น. ที่วัดโพธิ์งาม  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก พ.อ.สมบัติ ประสานเกษม รอง ผอ.รมน.จว.นย.  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีเปิดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2555 มีพระสุธีพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานนับพันคน

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครนายกจัดแถลงข่าวเตรียมจัดมหกรรมประกวดไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว จังหวัดนครนายก ปี 2555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสวนหย่อม ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานจัดแถลงข่าวการเตรียมจัดมหกรรมประกวดไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว จังหวัดนครนายก ปี 2555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8มิถุนายน 2555ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...
 
“นครนายก”จัดงานมหกรรมสินค้า OTOPนครนายก Fair 2012 7 วัน 7 คืน PDF พิมพ์ อีเมล

30 พ.ค. 55  เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPในงาน “มหกรรมสินค้า OTOP นครนายกFair2012” ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP, และเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ได้เรียนทักษะด้านการบริหาร จัดการ  พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 47 จาก 129