//
เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก ปล่อยพันธ์ปลาหายากลงสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ PDF พิมพ์ อีเมล

1 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.30  น.  ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานปล่อยพันธ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตพันธุ์ปลาหายากในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ที่ต้องการให้มีการฟื้นฟู  พันธุ์ปลาไทยที่เหลือน้อยและใกล้สูญพันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนตำบลนาหินลาด ร่วมปล่อยปลา   โดยมี นางพจนีย์   รักกลิ่น  ประมงจังหวัดนครนายก  นำพันธ์ปลาหายาก 10 ชนิดปล่อยตามโครงการฯ ได้แก่  ปลาบู่ ปลากราย ปลาม้า ปลากระโห้ ปลากดเหลือง  ปลากดคัง  ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย ปลาสวายและปลาเทโพ ขนาด 7-10 เซนติเมตร จำนวน 199,999 ตัว  ในการนี้ ผู้ว่าราชการฯ และผู้ร่วมพิธี ได้ปล่อยพันธุ์ปลาหายากนี้ ณ อ่างเก็บน้ำวังบอน ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก และบางส่วนจะปล่อยตามแม่น้ำคูคลอง เพื่อให้พันธุ์ปลาเหล่านี้ได้เติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
 
กกต.นำเยาชนอาชีวะ เข้าค่าย ”เยาวชน กกต. พัฒนาการเมือง” รุ่นที่ 2 ที่จังหวัดนครนายก หวังเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมทางการเมือง PDF พิมพ์ อีเมล

30 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ดร.สดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาชน กกต. พัฒนาการเมือง” โดยมี นายเฉลิมชัย ปัณฑะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้องรับ พร้อมด้วยหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด “โครงการเยาชน กกต. พัฒนาการเมือง รุ่นที่2 “ โดยนำเยาชนสายอาชีวะ เกือบ  100 คน จากสถานศึกษา 6 แห่ง บางนา สมุทรปราการ และอยุธยา ร่วมกิจกรรม 4 วัน 3 คืน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย คาดหวังเยาวชนนำความรู้ไปเผยแพร่ในสถาบันศึกษาของตนเอง และ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพรรคการเมืองต่อไปในอนาคต ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารประกอบพิธีเปิด โครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่3 จังหวัดนครนายก PDF พิมพ์ อีเมล

28 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการ "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 3" ตอน“สร้างสุขด้วยการให้”ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่2 และรุ่นที่3 จำนวน 306 คนจากทั่วประเทศร่วมกันทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคมนี้ เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ร่วมปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสา”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานด้วยกัน โดยพระราชทานทุนแก่เด็กที่เรียนดี ประพฤติดี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายก ปี 2555 เสริมความรู้นโยบายรัฐบาลรายได้ขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน PDF พิมพ์ อีเมล

30 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย   ปัญฑะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนครนายก ปี2555  โดยมีสำนักงานสวัสดิการและกระทรวงแรงงานหน่วยงานเป็นแม่งาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน    สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงาน อีกทั้งยังนำงานและนิทรรศการต่าง มาให้บริการอีกด้วย ภายในงานผู้ใช้แรงงานยังได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลให้แรงงานมีราย ได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท  ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนนายกวิทยาคม อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ นครนายก “แถลงข่าว”ความคืบหน้าโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบพร้อมแจก แท๊บเล็ต ชุดแรกของโครงการฯ PDF พิมพ์ อีเมล

24 เม.ย.2555  เวลา 09.30 น. ที่ห้องระฆังเงิน ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานในการแถลงข่าว ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (SmartProvince) เพื่อเป็นการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการปฏิบัติ ราชการ ประชาชนมีคุณภาพชีวัด และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 47 จาก 127