เว็บไซต์จังหวัดนครนายก
ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์วัดประสิทธิเวช PDF พิมพ์ อีเมล

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ฯ ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ และเวลา ๑๑.๐๐ น.นายสมหมายวิเชียรฉันท์ ปลัดจังหวัด ได้ลงตรวจเยี่ยมที่ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  วิโรฒองครักษ์ และศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  นอกจากนี้เวลา ๑๑.๓๐ น. นางจรัส  ใยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ได้ลงตรวจเยี่ยมที่ศูนย์โรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก และศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  พร้อมทั้งสอบถามความต้องการในด้านต่างๆของผู้พักพิง และให้กำลังใจแก่ผู้พักพิงอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับมอบสุขาเคลื่อนที่จำนวน ๒ หลัง จากพระสุธีพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพราหมณี PDF พิมพ์ อีเมล

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธนาคมจงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางจรัส  ใยเยื่อ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก รับมอบสุขาเคลื่อนที่จำนวน ๒ หลัง จากพระสุธีพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพราหมณี ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก และหลังจากนั้นออกตรวจเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัยตามศูนย์พักพิงฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายก PDF พิมพ์ อีเมล

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายสุทธิพงษ์จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกมีระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ ๑ เมตร และได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้พักพิงจำนวน ๑๑ แห่ง สามารถรองรับได้ ๕,๓๑๐ คน ขณะนี้มีผู้พักพิงมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายก จำนวน ๘๐๐ คน แยกเป็น

๑) ศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จำนวน ๘๗ คน อพยพมาจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒) ศูนย์โรงเรียนนายร้อย จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จำนวน ๕๓๐ คน อพยพมาจากรังสิต อำเภอ  ลำ ลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

๓) ศูนย์วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จำนวน ๑๘๓ คน อพยพมาจากเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง ๖  ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครนายกยังสามารถรองรับผู้พักพิงได้อีก  ๔,๕๑๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ รับผู้พักพิงจำนวน 50 คน ซึ่งอพยพมาจากเทศบาลตำบลคูคต PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 22.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ต้อนรับผู้พักพิงจำนวน 50 คน ซึ่งอพยพมาจากเทศบาลตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครนายก  เข้าพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์  ซึ่งจังหวัดนครนายกยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยไม่มีที่อยู่อาศัยได้อีก 3,337คน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ (ตรงข้ามมศว.องครักษ์) หรือโทรศัพท์ติดต่อที่ 037-316136-7 สายด่วน 1784

อ่านเพิ่มเติม...
 
นครนายกจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย PDF พิมพ์ อีเมล

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายสุทธิพงษ์จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่าจังหวัดนครนายกจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด นครนายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยทั้งในพื้นที่จังหวัด นครนายกและจังหวัดอื่นๆ  โดยจัดศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยไว้ ๗ ศูนย์

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 47 จาก 111