//
“นครนายก”จัดงานมหกรรมสินค้า OTOPนครนายก Fair 2012 7 วัน 7 คืน PDF พิมพ์ อีเมล

30 พ.ค. 55  เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  ดร.สุรชัย  ศรีสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPในงาน “มหกรรมสินค้า OTOP นครนายกFair2012” ซึ่งงานมีระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP, และเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ได้เรียนทักษะด้านการบริหาร จัดการ  พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลด้วย

นอกจากจะมีสินค้า OTOPกว่า 100 ร้านค้า มาจำหน่ายแล้ว  ยังมีกิจกรรมเสริม เช่น  การสอนและสาธิต การประดิษฐ์ดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง , การทำกล้วยฉาบ - มันฉาบ / ขนมโมจิ , หมี่กรอบ และการปั้นตุ๊กตาดิน สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ส่วนในภาคกลางคืน  มีการแสดงดนตรี , ทั้งลูกทุ่ง , ลูกกรุง สลับสับเปลี่ยนให้ความบันเทิงตลอดทั้ง 7 วันด้วย

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงาน “มหกรรม OTOPนครนายก Fair2012”  ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก  ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น.